Hokkaido Shibecha High School a corridor

Contact


Enlarge

Hokkaido Shibecha High School

10-1, Tokiwa, Shibecha-cho, Kawakami-gun, Hokkaido 088-2313

Phone  (81)15-485-2001

Fax   (81)15-485-2067